Sinh hoạt Thành viên CFO Việt Nam tháng 7-2015

Buổi sinh hoạt Thành viên CFO Việt Nam tháng 8  cùng chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề “Hướng dẫn TT 96 về thuế GTGT”
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:
-     Thời gian: 14h00 – 17h30 
-     Địa điểm: Lầu 4, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tải tài liệu tại đây