Quản trị Doanh nghiệp Hiệu quả cùng BSC-KPI

Chào bạn,

Nếu bạn đã - đang, hay sẽ nắm giữ chức vụ Nhà quản trị, thì thông tin dưới đây sẽ có sức hút đối với bạn.

Từ buổi đầu của ngành Quản trị học, vấn đề phối hợp và quản lý các cột trụ của doanh nghiệp luôn là một bài toán phức tạp.

Khắp nơi trên thế giới, các phương pháp - trường phái quản trị ra đời và liên tục được cải tiến. Như một hệ quả tất yếu, các công cụ hỗ trợ quản trị lần lượt xuất hiện.
Đầu những thập niên 90 của thế kỷ XX, một công cụ mới mang tên Balanced Scorecard (BSC) được khởi xướng bởi Robert Kaplan, trường kinh doanh Harvard và David Norton, sáng lập viên của công ty tư vấn CNTT.

Cùng với BSC, KPI đã góp phần làm cho quá trình quản lý trở nên hoàn hảo và bao quát hơn.

Xin giới thiệu đến bạn buổi hội thảo:

Quản trị Doanh nghiệp Hiệu quả cùng
BSC-KPI
Với cương vị là một nhà quản trị hay chủ Doanh nghiệp, bạn hẳn đã từng mong muốn:
Ø Tôi luôn muốn biết chính xác việc gì sẽ xảy ra, ở đâu, và ai là người chịu trách nhiệm
Ø Tôi sẽ hài lòng hơn, nếu kiểm soát được dòng tiền ra vào và đánh giá hiệu suất sử dụng sau mỗi dự án,
Ø Tôi sẽ kiểm soát công việc tốt hơn, nếu có được kế hoạch dài hạn và biết được tiến đ thực hiện trong từng giai đoạn của tổ chức,
Ø Công việc quản lý của tôi sẽ trôi chảy hơn, nếu mọi quy trình của tổ chức đều được đưa vào khuôn khổ và đi đúng mục tiêu định hướng ,
Ø Toàn thể tổ chức sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, nếu chính sách đào tạo  phát triển được hoàn thiện khoa học và cụ thể,
Tôi không muốn phải hối tiếc vì bất cứ vấn đề nhỏ nào trong suốt cả quá trình quản trị của mình!

hoithao.vn
Hotline: 0909907574 - 0909127577
Thế giới đã làm được những điều mà bạn đang mong muốn.
Nhiều nhà quản trị Việt Nam cũng đã làm được điều đó.
Nhờ công cụ BSC và KPI.
Bạn có muốn chính tay mình làm nên câu chuyện Nhà Quản trị thành công?
BSC - KPI sẽ giúp bạn làm được điều đó!
BSC - KPI là một công cụ quản trị hiện đại và đầy hiệu quả, phân tích và bao quát được toàn bộ bốn nền tảng trụ cột của công ty là: Tài chính - Khách hàng - Quy trình Nội bộ - Đào tạo & Phát triển Nhân sự. Bộ công cụ này có thể giúp bạn:
 Hoạch định chiến lược và kế hoạch hành động của Doanh nghiệp theo đúng sứ mệnh đã đề ra
 Quản lý tốt công việc của tất cả các phòng ban đồng thời hướng vào mục tiêu chung của Doanh nghiệp
 Kiểm soát hiệu quả dòng tiền của Doanh nghiệp
 Quy trình Nội bộ sẽ được hoàn thiện một cách đầy chuyên nghiệp và khoa học
 Có cơ sở để đưa ra chỉ tiêu cho từng phòng ban, từng nhân viên; cơ sở để tính chính sách lương thưởng phù hợp
 Đào tạo - đánh giá - phát triển nhân sự theo đúng nhu cầu, đúng năng lực và kích hoạt sức sáng tạo từ nhân viên
ĐĂNG KÝ

hoithao.vn
Hotline: 0909907574 - 0909127577
Đừng bỏ qua cơ hội được tiếp cận và áp dụng BSC - KPI cho doanh nghiệp của mình!

NỘI DUNG HỘI THẢO

 Tìm hiểu về BSC - KPI trong Quản trị Doanh nghiệp hiện đại
 Ứng dụng BSC - KPI quản trị mọi tiến trình của từng phòng ban cụ thể
 Theo dõi chi tiết - Đánh giá trực quan - Quản lý toàn diện
DIỄN GIẢ
MBA Hồ Bảo Luân
CEO KIRECO Group
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Southern California University, Hoa Kỳ, CPA
Chuyên gia hệ thống BSC - KPI