Khóa học "Quản lý chi phí hiệu quả"


QUẢN LÝ CHI PHÍ HIỆU QUẢ
Thời gian: 4 buổi, từ 8h45 – 16h30 các ngày 28 và 29/8/2013
Địa điểm: Vp CFO, lầu 4, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM

Trong bối cảnh tình hình kinh tế đang vẫn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng khó khoăn, việc liên tục hạ thấp giá thành sản phẩm đang là mục tiêu phải hoàn thành nhằm đảm bảo sự sống còn của doanh nghiệp. Bài toán đặt ra cho doanh nghiệp không đơn giản là việc tìm mọi cách cắt giảm chi phí mà thực tế phải tìm mọi cách gia tăng hiệu suất sử dụng chi phí, tức là phải tổ chức quản lý chi phí một cách hiệu quả nhất.
Tham gia chương trình QUẢN LÝ CHI PHÍ HIỆU QUẢ, anh (chị) sẽ có những thay đổi lớn về mặt tư duy, học thuật, cũng như được chia sẻ những trải nghiệm thực tiễn về quản lý chi phí. Đây là một chương trình hướng vào kỹ năng, dựa trên việc giới thiệu những vấn đề quản lý cơ bản để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để quản lý chi phí hiệu quả nhất trong doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn thành chương trình, người tham dự sẽ :
·         Hiểu và quan tâm đúng mức vai trò quản lý chi phí đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
·         Biết cách tạo ra sự đồng thuận trong toàn công ty về việc thực hiện quản lý chi phí đồng bộ hiệu quả.
·         Lấy nền tảng, động lực cho sự tiết giảm chi phí lãng phí làm sức bật cho sự phát triển doanh nghiệp.
·         Xác định được các chi phí không hiệu quả (NQC).
 • Tiếp cận các phương thức quản lý chi phí hiệu quả: các phương thức loại bỏ bớt chi phí, các phương thức lựa chọn chi phí thấp nhất,  các phương thức tận dụng chi phí.
 • Trải nghiệm các phương pháp cải tiến chi phí: phương pháp JIT,phương pháp Kaizen,...

      • ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành
 • CFO, Giám đốc bộ phận, Trưởng/phó các phòng ban chức năng
 • Các cán bộ quản lý cấp trung, Cán bộ phụ trách quản lý chi phí
Một nhóm cán bộ tham gia khóa học từ cùng một công ty sẽ tạo thuận lợi cho việc ra được những kết quả có thể áp dụng được cho doanh nghiệp từ kết quả làm việc trên lớp.
MỨC PHÍ THAM DỰ
2.000.000VND/học viên
(bao gồm tea break, tài liệu học tập - thanh toán trước khai giảng 3 ngày)
Ưu đãi:
ü  Thành viên chính thức CFO Việt Nam, Hội viên của YBA: 1.500.000VND/học viên
ü  Thành viên liên kết, học viên cũ CFO Việt Nam: 1.800.000VND/học viên

ü  Các doanh nghiệp đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên: 1,700,000VND/học viên)

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ
Ms Tạ Dung - Tel: 08. 3503 3250 
Mobile: 0908.706.064
Fax: 08. 6290 3563
          Email: dung.ta@cfo.vn
Ms. Cẩm Tú - Tel: 08. 6290 3568
Mobile: 0986 025 393
Fax: 08. 6290 3563
          Email: tu.tran@cfocapital.com.vn

GIÁNG VIÊN
Ông Hồ Bảo Luân
Chuyên gia Tư vấn Tài chính
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Southern California University, Hoa Kỳ, CPA
Ông Luân có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty đa quốc gia và công ty Việt Nam. Đã từng giữ các chức danh như Kiểm toán viên tại Coopers & Lybrand; Trưởng nhóm kiểm toán Công ty kiểm toán AISC, Giám đốc tài chính Công ty KYMDAN, Giám đốc tài chính Công ty Đồng Tâm, Giám đốc tài chính công ty RICHFIELD, 
Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đình Quốc, Sáng lập – Chủ tịch KIRECO group.
Ông đã tham gia giảng dạy cho các chương trình đào tạo về quản trị doanh nghiệp có uy tín ở Việt Nam như chương trình CEO, CFO, CCO của Tập đoàn giáo dục FCI, Tập đoàn giáo dục Bắc Mỹ, CFO Club Việt Nam, Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nhật – VJCC, Trường ĐH quốc tế Sài Gòn SIU.
Ông đã và đang trực tiếp tham gia vào các dự án tái cấu trúc tài chính tại các công ty sau: Công ty TNHH May Mặc Minh Phương, Công ty CP máy động lực Hòa Bình, Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SOVI), Công ty CP Bao bì nhựa Sài Gòn – Saplastic, Công ty CP thép KIMVY, …
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Phần 1: Các loại chi phí
·         Sự hình thành chi phí sản xuất, kinh doanh
·         Chi phí cố định
·         Chi phí biến đổi
·         Xây dựng hệ thống khuyến nghị
·         Phương pháp luận sáng tạo trong quản lý chi phí
Phần 2:  Phân tích chi phí
·         Chi phí trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh
·         Chi phí gián tiếp
·         Phân tích 5 Why
·         Xác định NQC – Loại bỏ Muda
Phần 3:  Quản lý chi phí hiệu quả
 • Các phương thức loại bỏ bớt chi phí
 • Các phương thức lựa chọn chi phí thấp nhất
 • Các phương thức tận dụng chi phí
Phần 4:  Những phương pháp cải tiến chi phí
·         Phương pháp JIT
·         Phương pháp Kaizen (Kaizen thiết bị, Kaizen con người)
·         Hệ thống thẻ Kanban
·         14 nguyên tắc trong hệ thống TPS (Toyota product system)