Văn phòng CFO


Những chuyên gia đến từ tổ chức tài chính hàng đầu như CIMA,Infor và TRG đã chia sẻ quan điểm về sự thay đổi vai trò của các CEO, CFO và các chuyên gia tài chính khi đối mặt với nhiều thử thách hiện nay. Chương trình đồng thời cung cấp những lời khuyên thiết thực nhất giúp gia tăng hiệu suất kinh doanh, quản lý tài chính, phân tích doanh nghiệp và kích hoạt mô hình mạng xã hội trong doanh nghiệp.