Giải pháp giúp DN vượt khủng hoảng

Nội dung Hội Thảo tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm

Giải pháp kinh doanh tăng đâu ra, vượt lên thách thức:
Mở đầu bằng tình hình kinh tế, những khó khăn và thách thức hiện tại và dự báo tình hình trong năm 2013-2014,
Nội dung chính chia sẻ các giải pháp cho đầu ra một cách phù hợp:
·         Cân đối giữa chi phí và lợi ích Marketing và truyền thông
·         Khai phá nguồn khách hàng, mở rộng mạng lưới kinh doanh?

Giải pháp kiểm soát chi phí và tối ưu hóa tài chính:
Tiếp nối nội dung trước, song song với việc tìm đầu ra thì việc tăng cường quản lý các nguồn lực nội bộ, tránh lãng phí, kiểm soát tốt dòng tiền ra/vào, sử dụng hợp lý đòn bẩy tài chính giữ một vai trò không nhỏ giúp doanh nghiệp đứng vững.
Diễn giả chia sẻ những vấn đề các chủ doanh nghiệp nên cân nhắc điều chỉnh ngay từ trọng nội bộ, gợi ý một số công cụ và phương pháp, trong đó cần thiết sử dụng một công cụ phần mềm để quản lý nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

Ứng dụng CNTT vào quản lý doanh nghiệp
Sau khi xác định được giải pháp tăng đầu ra và phương án kiểm soát chi phí nội bộ, chúng ta tiếp tục chia sẻ các cộng cụ CNTT giúp kiểm soát và có đủ thông tin cần thiết để ra quyết định kịp thời.

Diễn giả chia sẻ bài thuyết trình tại đường link bên dưới